Boka och administrera dina möten online

Nu kan du på egen hand boka konferenser och logi via vårt onlinebokningssystem.

Det nya systemet är ett komplement till vår duktiga bokningsavdelning, som du förstås fortfarande når per telefon och e-post.

Tillgänglighet
Den främsta fördelen med bokningssystemet är tillgängligheten. Du kan när som helst logga in för att jämföra anläggningar, se specialerbjudanden, boka eller göra ändringar och tillägg. En enkel guide leder dig genom systemet och presenterar en lista med alternativ som passar just dina önskemål.

Tydlighet
I systemet får du en tydlig presentation av alla passande anläggningars erbjudanden. Det är lätt att jämföra tillgänglighet, faciliteter och priser. Genom filtering och urvalsfunktioner kan du på ett enkelt sätt hitta exakt det du söker.

Styrning och kontroll
Genom en komplett rapportfunktion ger systemet en tydlig översikt över alla dina bokningar. Detta blir ett bra verktyg för styrning och ekonomisk uppföljning av samtliga möten i din organisation.

Partnerfördelar
Som partner har du också mycket att vinna på vårt nya system. Du får bättre inblick i vad våra kunder söker, och kan på så sätt anpassa dina erbjudanden och ditt utbud efter efterfrågan. Möjligheterna till marknadsföring blir större, och boknings-, betalnings- och uppföljningsprocesserna underlättas. Vårt nya system är en utmärkt kanal där kunder och partner får bästa möjliga information om varandra, en förutsättning för goda resultat.