Event

Vill ni stärka era relationer med kunder eller kollegor, eller fördjupa ett budskap?
Låt oss hjälpa er att skapa minnesvärda upplevelser.

Eventkreatörer hos Konferens.se – till din tjänst
Vi erbjuder allt från framtagning av idé och koncept till förslag på aktiviteter och program, projektledning, genomförande och uppföljning. Grafisk formgivning, enligt företagets grafiska profil, kan du också överlåta åt oss. Likaså produktion och bearbetning av texter. Vi tar också hand om anmälningar och service under själva evenemanget. Låt Konferens.se arrangera och lyfta just ditt event. Hur? Endast din fantasi sätter gränsen. Kontakta oss redan i dag. Vi vill gärna visa vad vi går för!

För bokning och mer information: kontakta Pia Karlested på 020-75 80 75 eller pia.karlestedt@konferens.se.

Här är våra tjänster för event

Lokalbokning
Platsen för ett event är viktig. Vill du ha en anläggning med avskilt läge eller mitt i storstadspulsen? I anrik, gammaldags stil eller med unik design? Konferens.se har tillgång till tusentals konferensställen i Sverige och övriga världen. Vi utvärderar också regelbundet våra anläggningar, för att kunna erbjuda rätt lokal och miljö för varje enskilt evenemang. Vi jämför också priser och förhandlar fram ett kontrakt för just ditt event

Ekonomi och budget ingår också i projektledningen, liksom grafisk formgivning och konceptframtagning.

Vill du lyfta företagets kärnvärden, motivera och visa rätt företagskultur? Konferens.se har eventexperter och kreatörer som utformar innehållet och lyfter företagets budskap. Då vet du att dina budskap når fram och skapar positiva upplevelser – långt efter evenemanget.

Resor och hotellhantering
Konferens.se har en webbaserade bokningsportal som gör det enkelt att ordna rese- och hotellbokningar. Vi erbjuder en säker online-betalningslösning. Vår rese- och bokningstjänst är även IATA-behörig. Vill du kanske ha ditt evenemang utomlands? Det ordnar vår utlandsavdelning, som bokar ett komplett paket.

Transporter
Samordna alla transporter genom Konferens.se. Vi bokar det transportsätt som passar just dina förutsättningar. Allt för att utnyttja tid och resurser så effektivt som möjligt.

Utställningshantering
Att arrangera event på en mässa eller utställning, kräver sin tid. Både före, under och efter evenemanget. Konferens.se samordnar planeringen av montrar och utställningsmaterial. Vi koordinerar också själva monterbygget och ser till att montern är bemannad, enligt önskemål.

Ekonomi- och fakturahantering
Konferens.se tar också hand om den ekonomiska biten. Förutom att hålla kontroll på budgeten, hanterar vi samtliga fakturor inklusive tredjepartskostnader.Vi gör även prisjämförelser och sammanställer en finansiell rapport, enligt önskemål. Allt för att hålla ditt event så kostnadseffektivt som möjligt.

Uppföljning
Ditt event är över, men något av det viktigaste återstår: uppföljning med utvärdering. Var alla nöjda med de praktiska arrangemangen? Om inte, vad kan göras bättre nästa gång? Uppfylldes företagets mål med evenemanget? Hur och när går ni vidare? Konferens.se gör allt för ett lyckat arrangemang.